Vad är coaching?

Coaching som metod är att frigöra människors potential. Genom samtal och olika tekniker kommer coachen att bidra till medvetandegörande, motivation, självinsikt, kunskap och handling på både det personliga och på det yrkesmässiga planet. Fokus är på den som blir coachad, dennes värderingar, mål och intresse medan coachen är den som bidrar till att driva processen framåt, så att en utveckling sker.

En coach är en personlig tränare som har specialiserat sig på att hjälpa människor att utveckla sig på det mentala planet för att nå ut till sin fulla potential.  Det innebär alltså att hjälpa en person från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Med coaching som metod. 

Genom att coachande fråga, vägleda, stötta, uppmuntra och ge feedback byter du fokus från problem till lösningar. Jag hjälper dig att ta dina steg mot fastställda mål. Tillsammans bl.a. stärker vi din självkänsla, hittar dina styrkor och värderingar.  Du kommer att få lära dig nya tankesätt och modeller som hjälper dig på vägen i din personliga utveckling. Coaching är en metod som bygger på hjälp till självhjälp och att se människor växa och må bättre är bland mest spännande som finns.

Vill du må bättre? Få ut mer av vardagslivet eller jobbet? Har du kommit till en punkt i livet när du vill ha förändring? Vet du inte längre hur du ska komma vidare? Är du inne i ett limbo och vet att du vill utvecklas, men vet inte riktigt vad du vill?

Då har du kommit helt rätt. Jag jobbar som coach specialiserad inom personlig utveckling och ledarskap.  Jag hjälper mina kunder att växa, utvecklas och nå sin fulla potential. 

Jag hjälper dig utifrån var du är med bland annat:

 • Självkännedom; självkänsla och självförtroende
 • Stress och utmattningsproblematik
 • Prestations problematik
 • Arbetsrelaterade problem
 • Oro och tankefällor
 • Ta kontroll över ditt liv 
 • Att våga drömma, sätta mål, realisera och uppnå dem
 • Från problem till lösning
 • Relationsproblem
 • Strukturera dig t.ex. planering
 • Mindfulness

 

När du bestämt dig för en coaching

Tillsammans diskuterar och reflekterar vi över hur din situation ser ut nu. Vi hittar nya vägar och alternativ för att du ska kunna nå din egen fulla potential, må och prestera bättre, göra de saker du vill och leva ett liv som du är nöjd med. 

Jag lyssnar och ställer många frågor, så att du kan hitta dina svar. Genom enkla små övningar befäster vi det som kommer upp för att nå en beständig livsförändring. 

Viktigt att veta är att det inte finns några genvägar – du behöver göra jobbet om du vill ha en förändring.

Ta kontakt!